საწყისი გვერდი ჯანმრთელობა არის თუ არა ბავშვი მზად ქოთანზე დასაჯდომად?