საწყისი გვერდი განათლება და გართობა არის თუ არ ბავშვი მზად ბაღისთვის?