საწყისი გვერდი რჩეული არ დატოვოთ მტირალი ბავშვი უყურადღებოდ