საწყისი გვერდი ჯანმრთელობა ბავშვების უმეტესობა ვერ იღებს საკმარის D ვიტამინს