საწყისი გვერდი განათლება და გართობა რატომ არის მნიშვნელოვანი ბავშვის პატივისცემა