საწყისი გვერდი განათლება და გართობა განათლება ადრეულ ასაკში: მთავარი პრინციპები