საწყისი გვერდი ორსულობა დედის და ბავშვის პირველი 24 საათი მშობიარობის შემდეგ