საწყისი გვერდი განათლება და გართობა თავისუფალი სკოლა – თავისუფალი უნივერსიტეტის მონაწილეობით ახალი სკოლა იხსნება