საწყისი გვერდი განათლება და გართობა თავისუფალი სკოლა – უნიკალური სკოლა ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე