საწყისი გვერდი რჩეული მუცელზე დაწოლა – ჩვილის აუცილებელი სავარჯიშო