საწყისი გვერდი განათლება და გართობა რატომ უნდა გაატაროს ბავშვმა მეტი დრო ბუნებაში?