საწყისი გვერდი განათლება და გართობა რატომ უნდა ვასწავლოთ ბავშვს პროგრამირება?