საწყისი გვერდი რჩეული რაც უფრო მეტ დროს გაატარებთ დედასთან, მით უფრო დიდხანს იცოცხლებს ის