საწყისი გვერდი განათლება და გართობა როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს ხატვა – მარკ როთკოს მიხედვით