საწყისი გვერდი განათლება და გართობა როგორ მოქმედებს დასასვენებლად გამგზავრება ბავშვის გონებრივ განვითარებაზე?