საწყისი გვერდი ჯანმრთელობა უკანა ტანის ქავილი ბავშვებში-ენტერობიოზის მთავარი ნიშანი