საწყისი გვერდი ორსულობა უსაფრთხოა თუ არა თმის შეღებვა ორსულობისას?