საწყისი გვერდი განათლება და გართობა უფროსი შვილები უმცროსებზე ჭკვიანები არიან?