საწყისი გვერდი ჩვილი შეიძლება თუ არა თაფლი წლამდე ბავშვისთვის?