საწყისი გვერდი ორსულობა შეიძლება თუ არა ქსოვა ორსულობის დროს?