საწყისი გვერდი ჯანმრთელობა შეუძლია თუ არა C ვიტამინს თავიდან აგვარიდოს გაციება?