საწყისი გვერდი ჯანმრთელობა ჩემი შვილის დაიგნოზი, ანუ რატომ გვეშინია მშობლებს ექიმთან მისვლის!