საწყისი გვერდი ჯანმრთელობა “ჰიპერაქტიური” მოსწავლე თუ სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვები